Inwestycje Wodociągów Miasta Krakowa w Nowej Hucie

Wodociągi Miasta Krakowa od kilkunastu lat wydają ogromne kwoty na modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Jednym z priorytetów są osiedla położone dalej od centrum miasta. Efekty widać m.in. na terenie Nowej Huty.

Od 2002 roku Wodociągi Krakowskie realizowały już kilka etapów programu „Gospodarka wodno-ściekowa Krakowie”. Każdy z nich obejmował długą listę inwestycji – od budowy nowych odcinków kanalizacji po modernizację czy rozbudowę istniejących oczyszczalni i zakładów uzdatniania wody.

– Ważnym źródłem uzupełniającym finansowanie ze środków własnych, były także fundusze pochodzące z Unii Europejskiej – podkreśla Robert Żurek, rzecznik prasowy Spółki.

16 lat inwestycji

Okres 2002-2018 przyniósł na terenie Nowej Huty budowę ponad 56 kilometrów nowej sieci wodociągowej, co kosztowało ponad 42 miliony złotych. Na budowę sieci kanalizacyjnej w tej części miasta wydano jeszcze więcej: 65,5 kilometrów nowego rurociągu pociągnęło za sobą wydatek ponad 101 milionów złotych. To zestawienie nie uwzględnia prowadzonych w ramach funduszy unijnych remontów istniejącej już sieci kanalizacyjnej.

Już w ramach pierwszego etapu projektu Nowa Huta miała w nim znaczący udział. Po pierwsze, zbudowano ponad 900-metrowy kolektor w ulicy Sieroszewskiego, który odciążył sieć kanałową w Nowej Hucie i znacznie poprawił funkcjonowanie systemu kanalizacyjnego w tej części miasta.

Dodatkowo wyremontowano prawie 23 kilometry sieci kanalizacyjnej na osiedlach: Centrum A, B, C, D, Bohaterów Września, Przy Arce, Spółdzielczym, Uroczym, Zgody, Jagiellońskim, Teatralnym, Hutniczym, Ogrodowym, Wandy, Słonecznym, Górali, Willowym, Zielonym, Młodości i Kolorowym.

– Renowacja kanalizacji usprawniła hydraulicznie system, eliminując również zagrożenia przenikanie ścieków do gruntu, osiadanie i zapadnięcie terenu oraz uszkodzenia ciągów komunikacyjnych – wylicza przedstawiciel Wodociągów Miasta Krakowa.

Nie tylko „Stara” Huta

Zyskały też dalsze nowohuckie osiedla: Branice, Chałupki Górne, Przylasek Rusiecki, Przylasek Wyciąski i Wolica. Wybudowano system kanalizacji, obejmujący 14 pompowni i prawie 17 km rurociągów.

Kolejne odcinki kanalizacji powstały w latach 2012-2015, m.in. w ul. Wołodyjowskiego, Grąby, Salwińskiego, Granicznej, Jagienki, Kmicica, Podbipięty, Żaglowej czy Stare Wiślisko. W tych latach wybudowano też sieć wodociągową w ul. Wyciąskiej i przebudowano sieć w ul. Żaglowej i  Stare Wiślisko.

Czwarty etap projektu przyniósł poprawę komfortu życia mieszkańcom rejonu os. Łęg i os. Lesisko-Mogiła, którzy zyskali dostęp do kanalizacji. Piąty, realizowany w ostatnich latach, to m.in. budowa magistrali wodociągowej w ul. Bulwarowej oraz remont w Andersa i dwukilometrowego odcinka od ul. Łowińskiego do ul. Makuszyńskiego. Ten ostatni odcinek jest szczególnie istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. Ostatnie lata to również ponad 5 kilometrów nowej kanalizacji w Branicach, Pleszowie i Mogile.

Oprócz zadań współfinansowanych przez Unię Europejską MPWiK realizuje też zadania w całości pokrywane z własnego budżetu. Dzięki temu m.in. pojawiły się w ostatnich sezonach kolejne odcinki kanalizacji w ul. Podbipięty, Syrachowskiej, Sasanek i Szymańskiego.

Oczyszczalnie

Choć z punktu widzenia mieszkańca nie jest to bezpośrednio odczuwalne, nie bez znaczenia są też inwestycje w rozwój oczyszczalni. Jednym z pierwszych takich projektów realizowanych w Polsce z funduszu ISPA, jeszcze przed wejściem do Unii, była modernizacja i rozbudowa oczyszczalni w Płaszowie. Później niewykorzystane środki przydały się jeszcze na budowę ponad 6-kilometrowego kolektora.

– Choć projekt nie był realizowany na terenie Nowej Huty, przyczynił się bezpośrednio do optymalizacji pracy Zakładu Oczyszczania Ścieków Kujawy położonego na obszarze Nowej Huty. Stworzono też możliwość przyłączenia do systemu kanalizacyjnego nieruchomości, które dotychczas korzystały z szamb, zapewniając tym samym poprawę standardu życia mieszkańców oraz ochronę przed zanieczyszczeniem wód gruntowych – tłumaczy Robert Żurek.

Później przyszedł czas na modernizację oczyszczalni Kujawy, której celem było przede wszystkim zwiększenie wydajności i jakości oczyszczania ścieków. Prace rozpoczęły się w roku 2013, a zakończyły dwa lata później. Cały projekt kosztował prawie 64 miliony złotych. W jego ramach znalazła się też budowa kanalizacji przy kilku ulicach, w tym na ponad kilometrowym odcinku ulicy Wyciąskiej.

W latach 2009-2018 MPWiK przeprowadził natomiast gruntowną modernizację Zakładu Uzdatniania Wody Dłubnia, który jest głównym dostawcą wody pitnej dla mieszkańców Nowej Huty. Modernizacja pozwoliła nie tylko na unowocześnienie pracy zakładu, ale też na podniesienie jakości dostarczanej wody.

Co w planach?

Ostatni, szósty etap projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie” również obejmuje terytorialnie Nową Hutę. Z 14 kontraktów budowlanych sześć dotyczy właśnie tego obszaru. Część prac została zakończona w ubiegłym roku, część jest realizowana na bieżąco.

comments powered by Disqus