"Nowohucianin" - nowa wystawa w Muzeum Krakowa

fot. Materiały prasowe
Muzeum Krakowa przygotowało wystawę jubileuszową z okazji 70-lecia Nowej Huty.

Na 2019 rok przypada siedemdziesiąta rocznica rozpoczęcia budowy Nowej Huty – pierwszego socjalistycznego miasta i kombinatu metalurgicznego, położonych w bliskim sąsiedztwie Krakowa, a w granicach miasta od 1951 roku, choć proces „zrastania się” Nowej Huty z Krakowem trwał o wiele dłużej.

– By upamiętnić to wydarzenie, postanowiliśmy przygotować wystawę jubileuszową, której punktem wyjścia jest refleksja o tym, jacy jesteśmy współcześnie, o współczesnym nowohucianinie – mówi Kinga Śliwa z Muzeum Krakowa.

Wiosną 2018 roku wspólnie z kustoszem Maciejem Miezianem oraz fotografikiem Grzegorzem Ziemiańskim muzealnicy zwracali się do ludzi napotkanych w Nowej Hucie z pytaniami o ich identyfikację z dzielnicą: czy czujesz się nowohucianką/nowohucianinem i co to dla ciebie oznacza? Rozmówcami byli ludzie w różnym wieku, wykonujący rozmaite zawody, pełniący zróżnicowane role społeczne. Jedni wypowiadali się krótko i odchodzili do swoich codziennych zajęć, inni przystawali na dłużej i wspominali okres młodości.

Wystawa „Nowohucianin” to odsłona kondycji współczesnego nowohucianina, mieszkańca postindustrialnej dzielnicy Krakowa. Okres transformacji ustrojowej pozostawał przez lata niedoceniony w procesie kształtowania współczesnej tożsamości nowohucian. Dziś już nie doświadczenie migracji ze wsi, wykorzenienia, mieszkania w barakach, hotelach robotniczych, tymczasowości konstytuuje współczesne nowohuckie poczucie tożsamości. Daleko ważniejsze okazują doświadczenia z czasów przełomu ustrojowego i lat dziewięćdziesiątych XX wieku.

„Nowohucianin”
Muzeum Nowej Huty
os. Centrum E 1
27.03.2019- 13.10.2019
Kuratorzy: Maria Wąchała- Szkindzier, Maciej Miezian

comments powered by Disqus