Pracownicy ArcelorMittal protestowali przed budynkiem dyrekcji

fot. Krzysztof Kalinowski/LoveKraków.pl

W środę w Dąbrowie Górniczej odbyła się demonstracja przeciwko planowanemu czasowemu wyłączeniu wielkiego pieca w krakowskiej hucie.

Czasowe wstrzymanie prac w wielkim piecu i stalowni planowane jest na wrzesień. Jak podkreślają władze firmy, decyzja ta została poprzedzona szczegółową analizą rynku. Jednym z najważniejszych czynników jest zmniejszony popyt na stal. W części surowcowej oddziału w Krakowie zatrudnionych jest około 1200 pracowników.

Temat ten pojawił się w krakowskiej odsłonie kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Kandydaci różnych partii zapewniali, że zrobią wszystko, by do czasowego wyłączenia pieca nie doszło.

W środę po południu przed siedzibą dyrekcji ArcelorMittal Poland odbyła się pikieta pracowników. Protestować przyszło około 1000 osób, którzy mieli ze sobą transparenty z napisem „Chcemy pracować”.

Do protestu odniosły się władze AMP. Poniżej zamieszczamy oświadczenie.

ArcelorMittal Poland rozumie zaniepokojenie zarówno związków zawodowych, jak i pracowników krakowskiej huty. Zdajemy sobie sprawę z tego, że planowane tymczasowe wyłączenie wielkiego pieca i stalowni w tym oddziale jest dla nich źródłem wielu obaw. Szanujemy prawo naszych pracowników do wyrażania swoich opinii, poglądów i emocji, dlatego z dużą wyrozumiałością podeszliśmy do zorganizowanej dziś pikiety. Petycję z postulatami strony społecznej odebrał osobiście Geert Verbeeck, prezes i dyrektor generalny firmy.

Po raz kolejny, z całą mocą chcemy podkreślić, że:

– planowany postój części surowcowej w Krakowie jest konsekwencją trudności, z jakimi boryka się przemysł stalowy w Europie;

– postój ten będzie miał charakter tymczasowy - mamy nadzieję, że warunki rynkowe ulegną poprawie w kolejnych miesiącach i że przywrócona zostanie równowaga pomiędzy podażą i popytem oraz równe warunki konkurowania;

– od początku zapewnialiśmy, że pomimo postoju żaden z naszych pracowników nie straci pracy i że dołożymy wszelkich starań, aby w tym czasie zapewnić im zatrudnienie – w tym celu m.in. wstrzymaliśmy rekrutację zewnętrzną;

– od początku maja prowadzimy czasochłonną, szczegółową analizę dostępnych miejsc pracy oraz profili zawodowych naszych pracowników, która ma na celu „dopasowanie” odpowiednich kandydatów do konkretnych stanowisk; analiza ta jest już na ukończeniu, a opracowane dane w najbliższym czasie przedstawimy do konsultacji stronie związkowej.

Niepokoją nas nieprawdziwe stwierdzenia liderów związkowych o rzekomym braku informacji o przyczynach tej decyzji. Przedstawiciele ArcelorMittal Poland, również członkowie zarządu, wielokrotnie spotykali się ze stroną społeczną. Wyjaśniali obecną trudną sytuację sektora stalowego zarówno w Polsce, jak i w Europie oraz prezentowali poszczególne etapy wypracowania rozwiązań na czas postoju instalacji krakowskiej huty.

Informujemy jednocześnie, że pod koniec czerwca przedstawiliśmy organizacjom związkowym projekt porozumienia ws. działań łagodzących skutki postoju i poprosiliśmy o przesłanie uwag do 12 lipca. Z przykrością musimy stwierdzić, że do zapisów tego dokumentu odniósł się zaledwie jeden z 15 związków związkowych. Oczekujemy, że organizacje związkowe jak najszybciej zajmą stanowisko w sprawie treści tego dokumentu, bo na jego ostateczne zapisy oczekują setki pracowników naszego krakowskiego oddziału.

comments powered by Disqus