Żeromski nagrodzony za leczenie po udarze mózgu

fot. materiały prasowe

Oddział Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udarów Mózgu Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego jako jedyny w Krakowie otrzymał platynową statuetkę za wysoki poziom opieki i leczenia pacjentów po udarze mózgu.

Neurolodzy z „Żeromskiego” dwa lata temu przyłączyli się do międzynarodowego programu Angels. Jego główną ideą jest zwiększenie liczby szpitali przystosowanych do leczenia pacjentów z udarem według najlepszych standardów. Do 2019 roku w projekcie ma się znaleźć 1500 najlepszych ośrodków z całej Europy.

W przypadku udaru kluczowy jest czas, bo warunkuje on skuteczność terapii. Zespół Oddziału Neurologii w Żeromskim osiągnął średni czas reakcji 33 minut od momentu przyjazdu pacjenta do podania mu leku. Średnia krajowa to 60–75 miut

"Krokiem milowym w usprawnieniu postępowania z pacjentami udarowymi było udostępnienie numeru telefonu udarowego co pozwala na szybki i bezpośredni kontakt z lekarzami i ratownikami pogotowia ratunkowego" – informuje placówka.

W 2018 roku w Oddziale Neurologii hospitalizowanych było 520 pacjentów z udarem, w obecnym – 283 osób.


Czytaj wiadomości ze swojej dzielnicy:

Nowa Huta
comments powered by Disqus